Kracht bestelt zelf

Indien u als Supervisor dat toestaat, kunnen de krachten ook zelf bestellen.
Uiteraard binnen de door u gestelde kaders.

Heel eenvoudig en zeer efficiënt.