Leverancierscontact

Dat chatten leuk is, weten we inmiddels allemaal.
Maar nu is het ook nog eens zinvol.

Klachten, complimenten en alle andere zaken kunnen eenvoudig via deze tool worden afgehandeld.
Middels een soort chat-functie communiceert u met uw leverancier én van alles wordt er een dossier opgebouwd.

Een dossier kan altijd weer worden geopend.

Leverancierscontact is volwaardig klachtenregistratiesysteem, terwijl het voor zoveel meer zaken kan worden toegepast dan alleen voor klachten.
Uw klant zal u er eerder een compliment om willen geven.

De supervisor heeft inzage in alle dossiers van alle vestigingen, dus hem ontgaat niets.
Een schoolvoorbeeld van een feature die is ontwikkeld door de waardevolle input van een klant.